Софтуер

Постоянно налаганите иновативни решения в дизайна на мебели изискват професионални софтуерни продукти.

Използвайки подходящата софтуерна среда, ние успяваме да натоварим машинния си парк до 100%, спестявайки време за допълнителни настройки на машините. Всичката нужна производствена информация бива автоматично синхронизирана с машините.

Използвани софтуерни продукти:

Дизайн и конструиране на мебели

- imos Interior Design Software - немски продукт базиран на AutoCAD система, позволяващ изключително висока производителност. Благодарение на иновативната логика заложена в продукта, софтуерът автоматично съобразява характеристите на обкова и възможностите за интегрирането му в нашите артикули. Всички програми за обработка на CNC центъра, както и планирането на разкроя биват автоматично генерирани от imos. Благодарение на мултифункционалността на софтуера, ние имаме възможност да използваме баркод система в производството, като всичката нужна информация, бива автоматично извеждана от програмата.

Оптимизация на разкроя

- Ardis Cutting Optimizer - благодарение на този софтуерен продукт, оптимизацията на използването на материала достига до 97%. Автоматичното планиране на разположението на обкова не изисква време нито усилията на квалифициран персонал. Всичката нужна информация за разкроя бива автоматично подавана на пакето-разкройващия ни циркуляр, където се принтират и баркод етикетите.

Обработка на детайлите

- Genesis Evolution - специализиран софтуерен продукт за работа с Busellato, позволяващ създаването и на най-нестандартните видове обработки.

Визуализиране на идеите

- Maxon Cinema 4D - висококачествен рендиращ софтуер. Благодарение на този софтуерен продукт ние визуализираме вашите идеи преди да ги изработим. Качеството на изображенията е високо колкото и на реални снимки. Визуализирайки всички индивудуални проекти, ние предоставяме възможност на клиентите да си представят по-добре желаното обзавеждане и да направят всички нужни корекции по предварителните проекти.

- Vray Render Plugin - допълнителен рендиращ софтуер максимизиращ качеството на нашите визуализации.

Организационни, складови и счетоводни продукти изработени по поръчка.