Машини

Корект Стил ООД разполага с модерен машинен парк, производство - Германия и Италия.

Фабриката ни е напълно оборудвана с професионални машини с висока производителност. Подсигурили сме най-добро качество и възможно най-голям производствен капацитет на всеки един обработващ сектор, а именно:

Разкрой на материалите:

- Mayer P59Z - пакето-разкройващ циркуляр. Машината е напълно автоматизирана, тя използва професионални софтуерни продукти за оптимизация на материала с ниво на употреба до 97%. Високата производителност на машината позволява разкрояването на голям брой еднотипни или различни по вид и материал детайли.

- Format4 Kappa 40 - циркуляр за допълнителна обработка, специфична и трудоемка обработка. В комбинация с пакето-разкройващият циркуляр, двете машини постигат още по-висока производителност, диверсифицирайки различните типове операции.

Кантиране на детайлите:

- Holzher 1411 K - професионална кантираща машина, която задоволява изцяло нуждите на производството.

Пробиване и допълнителна обработка:

- Busellato Jet Optima - професионален обработващ център. Благодарение на мултифункционалната CNC машина, ние имаме възможността да обработваме най-различни форми детайли, деликатна обработка - фрезоване, пробиването с тази машина е с точност до 0,01 мм. Квалифицирания персонал в съчетание с професионалния софтуер, използван от машината, позволява петкратно увеличение на скоростта на обработка в сравнение с досега използваните пробивни машини.

- Grass пробивни машини

Боядисване и лакиране на MDF повърхности:

- Ние разполагаме с професионална камера за лакиране, изработена по поръчка, напълно задоволяваща най-високите европейски стандарти за качество на лака.

Професионални аспирационни и компресорни системи изработени по поръчка